novice naslovna

Novice

Petek, 30 September 2016 00:00

Seminar uporabe EEG za biopsihologe

Društvo biopsihologov Slovenije je v sodelovanju s kognitivnim raziskovalcem dr. Vojkom Kavčičem v Centru mladih Koper uspešno izvedlo dvodnevni seminar uporabe EEG za biopsihologe v sklopu svojega delovanja za razvoj stroke.

Na tečaju so udeležencem predstavili tako teoretične kot praktične osnove dela z EEG-jem. Udeleženci so spremljali meritve možganskega delovanja in se na praktičnih delavnicah preizkusili v obdelavi zajetih podatkov.
 
V prvem delu tečaja je dr. Kavčič predstavil osnove elektrofiziologije, ključne za razumevanje metodologije EEG-ja, katere predstavitev je nato sledila. Mag. Gunther Krausz iz podjetja g.tech je nato predstavil možnosti uporabe EEG, kot vmesnika možgani-računalnik (brain computer interface) v raziskovalne, predvsem pa v klinične namene. Sistem, ki ga je mag. Krausz predstavil in so ga nekateri udeleženci tudi sami preizkusili, omogoča komunikacijo (čkrovanje), s pomočjo EEG sistema in posebnega programa, zgolj na podlagi usmerjene možganske aktivnosti.
 
Praktični del tečaja je obsegal tudi osnovne prvine dela z EEG-jem, kot je nameščanje kape in elektrod, tako pasivnih kot aktivnih, preverjanje impedance in drugih parametrov, ključnih za izvedbo uspešnih meritev. Sledilo je zajemanje elektroencefalograma, na katerem je bilo kasneje izvedeno procesiranje in sama analiza podatkov. Postopke obdelave, namenjene frekvenčni in tudi časovni (ERP) analizi, je najprej predstavil mag. Krausz na licenčnem programu g.BSanalyse. Kasneje so se udeleženci pod mentorstvom dr. Uroša Marušiča sami preizkusili v obdelavi s pomočjo dostopnega odprtokodnega programa EEGlab.
 

Kakovostno izvedbo tečaja sta omogočili vodilni podjetji na tem področju: Labena in G-Tec.

Podjetje Labena se ukvarja s ciljnimi tržnimi segmenti na področju farmacevtske, medicinske, prehrambene, petro-kemijske industrije ter področja raziskovanja in razvoja v akademskih institucijah. Deluje na domačem in svetovnem trgu, kjer pokriva dvajset milijonsko tržišče. Podjetje je osredotočeno na iskanje tehnoloških rešitev v procesni in laboratorijski tehniki, pri čemer nudi namestitev in svetovanje pri postavitvi visokotehnoloških naprav v laboratorijskem okolju, farmacevtskem in medicinskem okolju.

G-Tec je vodilni proizvajalec nevrotehnološke opreme za zaznavanje električnih možganskih valov (Elektroencefalografija – EEG) in možgansko-računalniških vmesnikov (BCI ang. Brain Computer Interface). S svojo raziskovalno opremo sodelujejo v mnogih kliničnih študijah možganov, njihovih okvar in rehabilitacije po poškodbah. Njihova izdelka recoveriX in MindBEAGLE bosta nasploh prva klinična aparata, ki uporabljata tehnologijo EEG za rehabilitacijo in določanje stopnje zavesti/budnosti pacientov.

Društvo biopsihologov Slovenije je tako uspešno zaključilo svoj prvi dogodek, ki mu bodo sledili številni drugi. Prizadevamo si namreč za formalno ureditev poklicnega področja ter razvoj, prepoznavnost in uveljavitev stroke na trgu dela. V tem tudi vidimo svoj namen in poslanstvo. Tečaj EEG-ja je prvi korak v tej smeri.