o podjetju naslovna

Opis podjetja

Podjetje Labena d.o.o. se od svoje ustanovitve leta 1993 ukvarja s tržnimi segmenti na področju farmacevtske, medicinske, prehrambene, petro-kemijske industrije ter področja raziskovanja in razvoja v akademskih institucijah. Našim kupcem v regiji zagotavljamo celostne tehnološke rešitve v procesni in laboratorijski analitiki in tako sodelujemo pri uvajanju novih tehnologij in usposabljanju osebja na vseh trgih kjer delujemo.

Željam kupcev in novim tehnološkim dosežkom vodilnih proizvajalcev v svetu sledimo že več kot 20 let. To daje podjetju dober vpogled v delovne, raziskovalne in poslovne procese končnih uporabnikov, s katerimi tesno sodelujemo pri načrtovanju, opremljanju in usposabljanju za delo z visoko tehnološko opremo, ki je potrebna za nemoteno in kakovostno delo.
Leta 2008 smo v okviru podjetja, kot posledica dolgoletnega razvoja dejavnosti, odprli oddelek za raziskave in razvoj, kjer v sodelovanju z različnimi fakultetami sodelujemo na področju razvoja v telemedicini, medicini in farmaciji.

Naš cilj je še naprej ostati eden od vodilnih ponudnikov tehnoloških rešitev na trgu in v skladu s potrebami naših partnerjev in kupcev širiti našo ponudbo in z njo širiti znanje in prisotnost na trgih.

V letu 2012 smo odprli še peto podjetje v Srbiji in s tem zaokrožili vse republike bivše Jugoslavije v povezano celoto. Labena je tako prisotna v 5 državah v regiji, in sicer v Sloveniji, Hrvaški, BIH, Srbiji in Makedoniji, pokrivamo pa tudi Črno Goro in Kosovo.

V letu 2015 je Labena dodatno kupila analitski laboratorij z dejavnostjo analitike za farmacevtsko industrijo, z dodatnimi 12 zaposlenimi.  Opremila in dokupila je novo opremo in dodatno zaposlila še 4 laborante, inženirje-tehnika.

V letu 2017 kupujemo večji prostor za analitski laboratorij zaradi širitve dejavnosti. Okrepili smo sodelovanja s Fakulteto za farmacijo, Medicinsko fakulteto in Inštitutom za biologijo.