segmenti naslovna

 • Tehnologija Sine Wave meri viskoznost z odkrivanjem toka, ki je potreben za resonanco dveh senzorskih ploščic pri konstantni frekvenci 30 Hz in amplitudi 1 mm
 • Zaščiten proti koroziji, vsebuje senzorske titanium ploščice in temperaturni senzor
 • Sočasno merjenje temperature in viskoznosti
 • Široko razpon in neprekinjeno merjenje brez menjave senzorskih plošč
 • Temperaturno območje merjenja 0 – 160°C
 • Odlično ponovljivost:  ± 1% izmerjene vrednosti
 • Izjemno visoka občutljivost: zazna viskoznostj do 0,3 mPa • e natančno
 • Majhna količina vzorcev: posodice za 2 ml, 10 ml, 13 ml, 35 ml
 • Merimo lahko peno, spenjene vzorce, tekočine v gibanju, gele,…
 • Prenosljiv: mogoče merjenje direktno iz embalaže – prenosna senzor enota
 • Majhen vpliv uporabnika
 • Majhna interferenca tekočega dela vzorca
 • Enostavna in zelo hiter merjenje
 • Zanemarljiv termalni vplivi
 • Enostavno čiščenje
 • Windows komunikacijska orodja WinCT-viskoznosti, software omogoča grafičen prikaz krivulj in arhiviranje podatkov
 • Kalibracije so mogoče tudi s strani uporabnika

 

 

Več o SV-1A