produkti naslovna

Produkti

  • Popolnoma avtomatiziran sistem
  • 100 testov na uro oz. 300 testov na uro (ISE)
  • Število vzorcev: 8
  • Število reagentov: 28 kemijskih parametrov, 4 ioni
  • Hlajenje reagentov
  • 8 valovnih dolžin: 340 - 670 nm
  • Poraba demineralizirane vode: 2.5 L/h
  • Možnost povezovanja v informacijske sisteme (LIMS)

 

 

Več o BS-120