produkti naslovna

Produkti

  • Popolnoma avtomatiziran sistem
  • 200 testov na uro oz. 330 testov na uro (ISE)
  • Število vzorcev: 40
  • Število reagentov: 40 kemijskih parametrov, 4 ioni
  • Hlajenje reagentov
  • 8 valovnih dolžin: 340 - 670 nm
  • Poraba demineralizirane vode: 2.5 L/h
  • Možnost povezovanja v informacijske sisteme (LIMS)
  • Opcija: čitalec črtne kode

 

 

Več o BS-200