produkti naslovna

Produkti

  • Popolnoma avtomatiziran
  • 300 testov na uro oz. 450 testov na uro (ISE)
  • Število vzorcev: 75
  • Število reagentov: 58 kemijskih parametrov, 3 ioni
  • 12 valovnih dolžin: 340 - 800 nm
  • Hlajenje reagentov
  • Pranje kivet
  • Poraba demineralizirane vode: 8 L/h
  • Možnost povezovanja v informacijske sisteme (LIMS)
  • Opcija: čitalec črnih kod

 

 

Več o BS-380