produkti naslovna

Produkti

 • Delo v skladu s standardnimi metodami (ISO, AOAC, EPA, DIN).
 • Avtomatiziran sistem z funkcijami za varno  delo s sistemom. 
 • Avtomatsko redčenje z vodo, dodajanje reagentov, destilacija, titracija, praznjenje epruvet in izračun rezultata.
 • Vgrajena titracijska enota, z uradno odobreno kolorimetrično določitvijo končne točke titracije (AOAC, EPA, DIN, ISO).
 • SAfE (Steam Addition for Equilibration) patentirana tehnologija za preprečitev burne reakcije pri vzorcih, kjer med ohlajanjem nastanejo kristali.
 • Senzor za merjenje temperature destilata  za zagotavljanje pravilnih rezultatov.
 • Možnost nadgradnje z avtomatskim podajalcem vzorcev (20 ali 60 mest) za  avtomatsko delovanje brez nadzora.
 • Potek destilacije v epruveti  v kateri je potekal razklop; direktna namestitev stojala iz razklopne enote.
 • Kontrola Kjeltec TM 8400 prek vgrajenega softvera ali preko računalniškega softvera Compass.

 


Tecator TM Digestion

 • Razklopni bloki; osnovna ali avtomatizirana izvedba.
 • Prilagodljiva konfiguracija glede na potrebe uporabnika; 8 ali 20 mest.
 • Uporaba 250 ml ali 400 ml  epruvet.
 • Prihranek v porabi kisline v primerjavi s klasičnim razklopom.
 • Pripadajoči pokrovi za odsesavanje hlapov ali hladilniki za določanje KPK. 
 • Različna stopnja avtomatizacije; ročna namestitev  ali avtomatski spust ali dvig  iz bloka.
 • Možnost priklopa pralnika plinov Tecator TM Scruber, namesto aspiratorja. 
 • Možnost programiranja metod pri avtomatiziranih izvedbah.
 • Možnost uporabe programske opreme za sledljivost v skladu z GLP.

 

Več o Kjeltec™ 8400