produkti naslovna

Produkti

AVTOMATIZIRANI SISTEMI ZA DOLOČANJE MAŠČOB V SKLADU S STANDARDNIMI METODAMI.

Soxtec 2045 je dvomestni sistem. Za hitre in zanesljive analize topnih snovi, predvsem maščob, je pri Fossu na voljo več avtomatiziranih sistemov, ki so zasnovani tako, da omogočajo določanje maščob v skladu s priznanimi standardni metodami (AOAC 991.36). Za določanje celokupnih maščob je potrebna hidroliza vzorca. Ta korak se izvede s pomočjo SoxcapTM  2047 enote. Gre za enostavno rešitev, ki zagotavlja rezultate v skladu z uradno predpisanimi postopki.

Hidroliza, filtracija in izpiranje vzorca se izvajajo brez prenosa vzorca in z minimalnim ročnim delom. Tehnika temelji na SoxCap tulcih oz. filtrih, ki so v postopku patentne zaščite in njihovi zmožnosti, da med postopkom hidrolize zadržijo maščobo, medtem ko se ta med postopkom ekstrakcije sprosti. Hidroliza in ekstrakcija potekata v istem tulcu, kar preprečuje napačne rezultate.

Področje uporabe je določanje surovih in celokupnih maščob v hrani in krmi in določanje oz. ekstrakcija topnega materiala v zemlji (np. PCB, PAH...), kot priprava vzorcev pred GC, HPLC  analizami. V primerjavi s klasičnim Soxhlet postopkom je čas analize do petkrat krajši, poraba topil pa neprimerno manjša. Dobljeni rezultati so povsem primerljivi, tako glede točnosti, kakor ponovljivosti. SoxtecTM2050 in SoxtecTM2055 uporabljata patentirano tehniko ekstrakcije v 4 korakih: vretje, izpiranje, zbiranje topila, v zadnjem koraku pa se lončki z ekstrahiranim materialom dvignejo nad grelno ploščo, kar prepreči morebitno oksidacijo maščob. Pripomočki za šaržni način dela omogočajo še ponovljivejše rezultate v laboratoriju.

Sistemi zagotavljajo tudi varnost pri delu. Edini električni element ekstrakcijske enote, ki je nameščen v digestoriju, grelna plošča, je zaščiten pred morebitnim vžigom z iskro. S pomočjo dvojnega temperaturnega senzorja temperatura grelne plošče ne more preseči nastavljene  temperature oz. temperature vžiga topila.

 

Več o ST 245 Soxtec™