raziskave in razvoj naslovna

 

ddPCR-TCN: Razvoj in validacija metode ddPCR za določevanje števila kopij transgena v genomu biotehnoloških celičnih linij 

  

Namen izvedbe projekta je razviti in validirati časovno, stroškovno in izvedbeno učinkovito storitev za določanje števila kopij transgena v genomu biotehnoloških celičnih linij, z uporabo metode digitalnega kapljičnega PCR.

Višina celotnih stroškov operacije: 824.281,00 EUR; Višina sofinanciranja: 348.851,24 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)