raziskave in razvoj naslovna

 

RMCTest: Razvoj storitve za hitro detekcijo mikoplazem na osnovi metode ddPCR

 

Glavni namen projekta je razviti novo storitev za detekcijo kontaminacij biofarmacevtskih produktov, vhodnih materialov in celičnih linij  z bakterijami vrste mikoplazma. Gre za inovacijo na globalni ravni, saj bo storitev kot prva na tem področju izvedena z uporabo metode kapljičnega digitalnega PCR (ddPCR) ter bo validirana v skladu z zahtevami mednarodnih farmakopej.

 

Cilji projekta so:

1. Razviti novo inovativno storitev detekcije mikoplazem na osnovi kapljičnega digitalnega PCR z globalnim tržnim potencialom.

2. Okrepiti razvojno inovativni potencial podjetja z zaposlovanjem visoko izobraženega kadra.

3. Razviti tehnološke inovacije na področju detekcije mikoplazem z metodo ddPCR.

 

Naša inovativna storitev - analiza kontaminacij biofarmacevtskih produktov z mikoplazmami – bo temeljila na sodobni biotehnološki metodi – kapljični digitalni metodi zaznavanja nukleinskih kislin z verižno reakcijo s polimerazo (ddPCR). Stroritev bo validirana skladno z zahtevami mednarodnih farmakopej ter se bo izvajala v ustrezno opremljenem in GMP certificiranem laboratoriju s strani posebej usposobljenih strokovnjakov. Storitev bo namenjena v prvi vrsti biotehnološkim podjetjem, ki morajo v vseh fazah proizvodnje preverjati varnost celičnih linij, pa tudi vsem kliničnim in raziskovalnim ustanovam, inštitutom in laboratorijem, ki delajo s celičnimi linijami.

 

Glavne aktivnosti projekta so:

1. Izdelava specifičnih oligonukleotidnih začetnikov za detekcijo mikoplazem.

2. Izdelava pozitivnih in negativnih kontrol.

3. Izolacija nukleinskih kislin (NK) in meja detekcije (LOD) metode ddPCR.

4. Izdelava protokola detekcije mikoplazem. 

 

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 439.556,56  EUR, vrednost sofinanciranja pa je 197.800,43 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)