segmenti naslovna

The Fibertec™ 8000 is a fully automated system for determination of crude fibre, detergent fibre and related parameters according to standard reference ‘crucible’ methods such as Weende, van Soest and other recognised methods.

Approvals for the crucible method include ISO, EEC, AOAC, AOCS for Crude fibre, ADF, ADL and NDF. The Fibertec™ 8000 provides unrivalled accuracy, the highest safety and the lowest operator time of any fibre solution. 

 

Parameters:

Crude fibre, neutral detergent fibre, acid detergent fibre, acid detergent lignin 

 

Sample types:

Raw materials and finished products in Feed and Agriculture.

 

Več o Fibertec™ 8000

 

 

Za določanje vlaknin je pri Fossu na voljo več različnih sistemov, ki omogočajo določanje vlaknin v skladu s priznanimi standardni metodami. Glavne aplikacije so določanje surovih vlaknin, v
nevtralnem in kislem detergentu netopnih vlaknin ter prehranske vlaknine.

Fibertec™ 1023 omogoča hitro in racionalno določanje prehranske vlaknine v skladu s priznanimi encimatskimi metodami odobrenimi s strani AOAC, AACC, NMKL in Asp.

 

 

Več o Fibertec™ 1023

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, VARNO IN ENOSTAVNO DOLOČANJE BELJAKOVIN.

Kjeltec sistemi omogocajo analizo beljakovin in dušika po Kjeldahlu in se lahko uporabljajo za razlicne vrste vzorcev; od mesa in mesnih izdelkov do odpadnih vod.

Sistemi omogocajo ponovljive rezultate neodvisne od cloveškega faktorja v skladu s standardnimi metodami (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Na voljo so razlicni modeli; od osnovne destilacijske enote, do popolnoma avtomatizirane izvedbe, vkljucno s kolorimetricno titracijsko enoto in avtomatskim vzorcevalnikom ter izracunom rezultata in izdelavo porocila. Dodajanje vseh reagentov je avtomatsko, razen lovilne raztopine. Enako velja za praznjenje epruvet po koncani destilaciji. Hitrost dovanjanja pare je možno regulirati. Vsi sistemi imajo senzor za merjenje temperature destilata ter avtomatsko regulacijo ventila za hladilno vodo.

 


KJELTEC SISTEMI

Kjeltec sistemi omogočajo varno delo analitiku s pomočjo vgrajenih senzorjev za  pravilno namestitev epruvet, za zapiranje varnostnih pokrovov, za spremljanje količine reagentov. Patentirana tehnologija SAfE (Steam Addition for Equilibration) omogoča varno delo s posebnim postopkom mešanja. Po dodatku vode sistem uvaja paro pred dodatkom baze.  Na ta način zmanjšuje eksotermno reakcijo in omogoča raztapljanje soli  brez burne reakcije in prepreči morebitno izgubo dušika.

 

RAZKLOPNI BLOKI

Razklopni bloki se uporabljajo za kislinski razklop s koncentrirano H2SO4 pred določitvijo dušika po Kjeldahlu, pri določanju kovin v sledovih, fosforja in pri ostalih analiznih metodah. Na voljo so tako osnovni, kot popolnoma avtomatizirani razklopni bloki, ki omogočajo varno in natančno delo, brez potrebe po stalnem nadzoru. Na voljo so 8 in 20 mestni bloki za 100, 250 in 400 ml epruvete. Dodatno so na voljo ustrezni pokrovi za odsesavanje hlapov in nevtralizator hlapov, ki ščiti digestorij pred korozivnimi SO3 hlapi. Oprema je kompatibilna s Kjeltec TM   sistemi za destilacijo.

 

 

Več o Kjeltec™ 8100

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, VARNO IN ENOSTAVNO DOLOČANJE BELJAKOVIN.

Kjeltec sistemi omogocajo analizo beljakovin in dušika po Kjeldahlu in se lahko uporabljajo za razlicne vrste vzorcev; od mesa in mesnih izdelkov do odpadnih vod.

Sistemi omogocajo ponovljive rezultate neodvisne od cloveškega faktorja v skladu s standardnimi metodami (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Na voljo so razlicni modeli; od osnovne destilacijske enote, do popolnoma avtomatizirane izvedbe, vkljucno s kolorimetricno titracijsko enoto in avtomatskim vzorcevalnikom ter izracunom rezultata in izdelavo porocila. Dodajanje vseh reagentov je avtomatsko. Enako velja za praznjenje epruvet po koncani destilaciji. Hitrost dovanjanja pare je možno regulirati. Vsi sistemi imajo senzor za merjenje temperature destilata ter avtomatsko regulacijo ventila za hladilno vodo.

 


KJELTEC SISTEMI

Kjeltec sistemi omogočajo varno delo analitiku s pomočjo vgrajenih senzorjev za  pravilno namestitev epruvet, za zapiranje varnostnih pokrovov, za spremljanje količine reagentov. Patentirana tehnologija SAfE (Steam Addition for Equilibration) omogoča varno delo s posebnim postopkom mešanja. Po dodatku vode sistem uvaja paro pred dodatkom baze.  Na ta način zmanjšuje eksotermno reakcijo in omogoča raztapljanje soli  brez burne reakcije in prepreči morebitno izgubo dušika.

 

RAZKLOPNI BLOKI

Razklopni bloki se uporabljajo za kislinski razklop s koncentrirano H2SO4 pred določitvijo dušika po Kjeldahlu, pri določanju kovin v sledovih, fosforja in pri ostalih analiznih metodah. Na voljo so tako osnovni, kot popolnoma avtomatizirani razklopni bloki, ki omogočajo varno in natančno delo, brez potrebe po stalnem nadzoru. Na voljo so 8 in 20 mestni bloki za 100, 250 in 400 ml epruvete. Dodatno so na voljo ustrezni pokrovi za odsesavanje hlapov in nevtralizator hlapov, ki ščiti digestorij pred korozivnimi SO3 hlapi. Oprema je kompatibilna s Kjeltec TM   sistemi za destilacijo.

 

 

Več o Kjeltec™ 8200

 

 

 • Delo v skladu s standardnimi metodami (ISO, AOAC, EPA, DIN).
 • Avtomatiziran sistem z funkcijami za varno  delo s sistemom. 
 • Avtomatsko redčenje z vodo, dodajanje reagentov, destilacija, titracija, praznjenje epruvet in izračun rezultata.
 • Vgrajena titracijska enota, z uradno odobreno kolorimetrično določitvijo končne točke titracije (AOAC, EPA, DIN, ISO).
 • SAfE (Steam Addition for Equilibration) patentirana tehnologija za preprečitev burne reakcije pri vzorcih, kjer med ohlajanjem nastanejo kristali.
 • Senzor za merjenje temperature destilata  za zagotavljanje pravilnih rezultatov.
 • Možnost nadgradnje z avtomatskim podajalcem vzorcev (20 ali 60 mest) za  avtomatsko delovanje brez nadzora.
 • Potek destilacije v epruveti  v kateri je potekal razklop; direktna namestitev stojala iz razklopne enote.
 • Kontrola Kjeltec TM 8400 prek vgrajenega softvera ali preko računalniškega softvera Compass.

 


Tecator TM Digestion

 • Razklopni bloki; osnovna ali avtomatizirana izvedba.
 • Prilagodljiva konfiguracija glede na potrebe uporabnika; 8 ali 20 mest.
 • Uporaba 250 ml ali 400 ml  epruvet.
 • Prihranek v porabi kisline v primerjavi s klasičnim razklopom.
 • Pripadajoči pokrovi za odsesavanje hlapov ali hladilniki za določanje KPK. 
 • Različna stopnja avtomatizacije; ročna namestitev  ali avtomatski spust ali dvig  iz bloka.
 • Možnost priklopa pralnika plinov Tecator TM Scruber, namesto aspiratorja. 
 • Možnost programiranja metod pri avtomatiziranih izvedbah.
 • Možnost uporabe programske opreme za sledljivost v skladu z GLP.

 

 

Več o Kjeltec™ 8400

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, VARNO IN ENOSTAVNO DOLOČANJE BELJAKOVIN.

Kjeltec sistemi omogocajo analizo beljakovin in dušika po Kjeldahlu in se lahko uporabljajo za razlicne vrste vzorcev; od mesa in mesnih izdelkov do odpadnih vod.

Sistemi omogocajo ponovljive rezultate neodvisne od cloveškega faktorja v skladu s standardnimi metodami (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Na voljo so razlicni modeli; od osnovne destilacijske enote, do popolnoma avtomatizirane izvedbe, vkljucno s kolorimetricno titracijsko enoto in avtomatskim vzorcevalnikom ter izracunom rezultata in izdelavo porocila. Dodajanje vseh reagentov je avtomatsko, razen lovilne raztopine. Enako velja za praznjenje epruvet po koncani destilaciji. Hitrost dovanjanja pare je možno regulirati. Vsi sistemi imajo senzor za merjenje temperature destilata ter avtomatsko regulacijo ventila za hladilno vodo.

 


KJELTEC SISTEMI

Kjeltec sistemi omogočajo varno delo analitiku s pomočjo vgrajenih senzorjev za  pravilno namestitev epruvet, za zapiranje varnostnih pokrovov, za spremljanje količine reagentov. Patentirana tehnologija SAfE (Steam Addition for Equilibration) omogoča varno delo s posebnim postopkom mešanja. Po dodatku vode sistem uvaja paro pred dodatkom baze.  Na ta način zmanjšuje eksotermno reakcijo in omogoča raztapljanje soli  brez burne reakcije in prepreči morebitno izgubo dušika.

 

RAZKLOPNI BLOKI

Razklopni bloki se uporabljajo za kislinski razklop s koncentrirano H2SO4 pred določitvijo dušika po Kjeldahlu, pri določanju kovin v sledovih, fosforja in pri ostalih analiznih metodah. Na voljo so tako osnovni, kot popolnoma avtomatizirani razklopni bloki, ki omogočajo varno in natančno delo, brez potrebe po stalnem nadzoru. Na voljo so 8 in 20 mestni bloki za 100, 250 in 400 ml epruvete. Dodatno so na voljo ustrezni pokrovi za odsesavanje hlapov in nevtralizator hlapov, ki ščiti digestorij pred korozivnimi SO3 hlapi. Oprema je kompatibilna s Kjeltec TM   sistemi za destilacijo.

 

 

Več o Kjeltec™ 8100

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, VARNO IN ENOSTAVNO DOLOČANJE BELJAKOVIN.

Kjeltec sistemi omogocajo analizo beljakovin in dušika po Kjeldahlu in se lahko uporabljajo za razlicne vrste vzorcev; od mesa in mesnih izdelkov do odpadnih vod.

Sistemi omogocajo ponovljive rezultate neodvisne od cloveškega faktorja v skladu s standardnimi metodami (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Na voljo so razlicni modeli; od osnovne destilacijske enote, do popolnoma avtomatizirane izvedbe, vkljucno s kolorimetricno titracijsko enoto in avtomatskim vzorcevalnikom ter izracunom rezultata in izdelavo porocila. Dodajanje vseh reagentov je avtomatsko. Enako velja za praznjenje epruvet po koncani destilaciji. Hitrost dovanjanja pare je možno regulirati. Vsi sistemi imajo senzor za merjenje temperature destilata ter avtomatsko regulacijo ventila za hladilno vodo.

 


KJELTEC SISTEMI

Kjeltec sistemi omogočajo varno delo analitiku s pomočjo vgrajenih senzorjev za  pravilno namestitev epruvet, za zapiranje varnostnih pokrovov, za spremljanje količine reagentov. Patentirana tehnologija SAfE (Steam Addition for Equilibration) omogoča varno delo s posebnim postopkom mešanja. Po dodatku vode sistem uvaja paro pred dodatkom baze.  Na ta način zmanjšuje eksotermno reakcijo in omogoča raztapljanje soli  brez burne reakcije in prepreči morebitno izgubo dušika.

 

RAZKLOPNI BLOKI

Razklopni bloki se uporabljajo za kislinski razklop s koncentrirano H2SO4 pred določitvijo dušika po Kjeldahlu, pri določanju kovin v sledovih, fosforja in pri ostalih analiznih metodah. Na voljo so tako osnovni, kot popolnoma avtomatizirani razklopni bloki, ki omogočajo varno in natančno delo, brez potrebe po stalnem nadzoru. Na voljo so 8 in 20 mestni bloki za 100, 250 in 400 ml epruvete. Dodatno so na voljo ustrezni pokrovi za odsesavanje hlapov in nevtralizator hlapov, ki ščiti digestorij pred korozivnimi SO3 hlapi. Oprema je kompatibilna s Kjeltec TM   sistemi za destilacijo.

 

 

Več o Kjeltec™ 8200

 

 

 • Delo v skladu s standardnimi metodami (ISO, AOAC, EPA, DIN).
 • Avtomatiziran sistem z funkcijami za varno  delo s sistemom. 
 • Avtomatsko redčenje z vodo, dodajanje reagentov, destilacija, titracija, praznjenje epruvet in izračun rezultata.
 • Vgrajena titracijska enota, z uradno odobreno kolorimetrično določitvijo končne točke titracije (AOAC, EPA, DIN, ISO).
 • SAfE (Steam Addition for Equilibration) patentirana tehnologija za preprečitev burne reakcije pri vzorcih, kjer med ohlajanjem nastanejo kristali.
 • Senzor za merjenje temperature destilata  za zagotavljanje pravilnih rezultatov.
 • Možnost nadgradnje z avtomatskim podajalcem vzorcev (20 ali 60 mest) za  avtomatsko delovanje brez nadzora.
 • Potek destilacije v epruveti  v kateri je potekal razklop; direktna namestitev stojala iz razklopne enote.
 • Kontrola Kjeltec TM 8400 prek vgrajenega softvera ali preko računalniškega softvera Compass.

 


Tecator TM Digestion

 • Razklopni bloki; osnovna ali avtomatizirana izvedba.
 • Prilagodljiva konfiguracija glede na potrebe uporabnika; 8 ali 20 mest.
 • Uporaba 250 ml ali 400 ml  epruvet.
 • Prihranek v porabi kisline v primerjavi s klasičnim razklopom.
 • Pripadajoči pokrovi za odsesavanje hlapov ali hladilniki za določanje KPK. 
 • Različna stopnja avtomatizacije; ročna namestitev  ali avtomatski spust ali dvig  iz bloka.
 • Možnost priklopa pralnika plinov Tecator TM Scruber, namesto aspiratorja. 
 • Možnost programiranja metod pri avtomatiziranih izvedbah.
 • Možnost uporabe programske opreme za sledljivost v skladu z GLP.

 

 

Več o Kjeltec™ 8400

 

 

The Fibertec™ 8000 is a fully automated system for determination of crude fibre, detergent fibre and related parameters according to standard reference ‘crucible’ methods such as Weende, van Soest and other recognised methods.

Approvals for the crucible method include ISO, EEC, AOAC, AOCS for Crude fibre, ADF, ADL and NDF. The Fibertec™ 8000 provides unrivalled accuracy, the highest safety and the lowest operator time of any fibre solution. 

 

Parameters:

Crude fibre, neutral detergent fibre, acid detergent fibre, acid detergent lignin 

 

Sample types:

Raw materials and finished products in Feed and Agriculture.

 

Več o Fibertec™ 8000

 

 

Kategorija: Analiza žit in moke

Za določanje vlaknin je pri Fossu na voljo več različnih sistemov, ki omogočajo določanje vlaknin v skladu s priznanimi standardni metodami. Glavne aplikacije so določanje surovih vlaknin, v
nevtralnem in kislem detergentu netopnih vlaknin ter prehranske vlaknine.

Fibertec™ 1023 omogoča hitro in racionalno določanje prehranske vlaknine v skladu s priznanimi encimatskimi metodami odobrenimi s strani AOAC, AACC, NMKL in Asp.

 

Več o Fibertec™ 1023

 

 

Kategorija: Analiza žit in moke
stran 1 od 3