produkti naslovna

 • Popolnoma avtomatiziran sistem
 • 100 testov na uro oz. 300 testov na uro (ISE)
 • Število vzorcev: 8
 • Število reagentov: 28 kemijskih parametrov, 4 ioni
 • Hlajenje reagentov
 • 8 valovnih dolžin: 340 - 670 nm
 • Poraba demineralizirane vode: 2.5 L/h
 • Možnost povezovanja v informacijske sisteme (LIMS)

 

 

Več o BS-120

 

 

 • Popolnoma avtomatiziran sistem
 • 200 testov na uro oz. 330 testov na uro (ISE)
 • Število vzorcev: 40
 • Število reagentov: 40 kemijskih parametrov, 4 ioni
 • Hlajenje reagentov
 • 8 valovnih dolžin: 340 - 670 nm
 • Poraba demineralizirane vode: 2.5 L/h
 • Možnost povezovanja v informacijske sisteme (LIMS)
 • Opcija: čitalec črtne kode

 

 

Več o BS-200

 

 

 • Popolnoma avtomatiziran sistem
 • 300 testov na uro oz. 480 testov na uro (ISE)
 • Število vzorcev: 60
 • Število reagentov: 40 kemijskih parametrov, 4 ioni
 • Hlajenje reagentov
 • 9 valovnih dolžin: 340 - 700 nm
 • Poraba demineralizirane vode: 3.5 L/h
 • Možnost povezovanja v informacijske sisteme (LIMS)
 • Ocija: čitalec črtne kode

 

 

Več o BS-300

 

 

 • Popolnoma avtomatiziran
 • 300 testov na uro oz. 450 testov na uro (ISE)
 • Število vzorcev: 75
 • Število reagentov: 58 kemijskih parametrov, 3 ioni
 • 12 valovnih dolžin: 340 - 800 nm
 • Hlajenje reagentov
 • Pranje kivet
 • Poraba demineralizirane vode: 8 L/h
 • Možnost povezovanja v informacijske sisteme (LIMS)
 • Opcija: čitalec črnih kod

 

 

Več o BS-380

 

 

 • Popolnoma avtomatiziran
 • 400 testov na uro oz. 640 testov na uro (ISE)
 • Število vzorcev: 90
 • Število reagentov: 77 kemijskih parametrov, 4 ioni
 • 12 valovnih dolžin: 340 - 800 nm
 • Hlajenje reagentov
 • Pranje kivet
 • Poraba demineralizirane vode: 10 L/h
 • Možnost povezovanja v informacijske sisteme (LIMS)
 • Opcija: čitalec črnih kod

 

 

Več o BS-400

 

 

 • 800 testov na uro, do 1200 testov z ISE (K, Na, Cl)
 • 24 urno hlajenje reagentov znotraj analizatorja
 • Kivete za večkratno uporabo z avtomatskim sistemom za čiščenje/spiranje
 • Minimum 100 µl reakcijski volumen
 • 12 valovnih dolžin 
 • 2 predela z 3 iglami vsak (reagenčni in reakcijski)
 • Detekcija zračnih mehurčkov v vzorčni in reagenčni igli
 • Bi-direkcionalna povezava v LIS

 

 

Več o BS-800

 

 

 • 200 testov na uro, 330 testov na uro (ISE – Na+, K+, Cl-)
 • 12 valovnih dolžin
 • 40 pozicij za vzorce
 • 40 pozicij za reagente v hlajenem 2~12 °C
 • Avtomatsko spiranje kivet, kivete za večkratno uporabo
 • 150 µl minimum reakcijski volumen, 
 • 2~45 µl volumen vzorca
 • Avtomatska pre-dilucija in post-dilucija
 • Reakcijska temperatura 37 °C
 • Poraba vode do 4.5 L/h
 • Notranji čitalec črtne kode (vzorci in reagenti)
 • Bi-direkcionalna povezava v LIS

 

 

Več o BS-200E 

 

 

 • 400 testov na uro, do 560 testov na uro z ISE (K, Na, Cl)
 • 90 pozicij za vzorce, 80 za reagente
 • Metode: End-point, Fixed time, Kinetic, opcije ISE single/dual/triple/quadruple, Monochromatic/Bichromatic
 • 12 valovnih dolžin
 • 24 ur hlajenje za reagente
 • Kivete za večkratno uporabo z avtomatskim sistemom za čiščenje
 • Detekcija strdkov in vertikalna in horizontalna zaščita pred poškodbami, odstranjevanje zračnih mehurčkov
 • Uporabniku prijazen programski dizajn in enostavno dnevno vzdrževanje
 • Notranji čitalec črtnih kod
 • Pre-dilucija in post-dilucija, reflex testi
 • Poraba do 20L/h deionizirane vode
 • Bi-direkcionalna povezava v LIS

 

 

Več o BS-480

 

 

 • 5 delna diferenciacija, 29 parametrov, 2 histograma, 2 razpršilna grafa
 • 90 vzorcev na uro
 • volumen vzorca : 120 µl, 40 µl diluirana, 180 µl epruveta v stojalu
 • Laserska razpršilna tehnologija + pretočna citometrija + kemična barvna metoda
 • Ločen kanal za merjenje bazofilcev
 • Označevanje abnormalnih celic
 • Velik TFT zaslon na dotik
 • Arhiv 40.000 vzorcev
 • Uni ali Bi-direkcionalna povezava
 • Opcija: zunanji čitalec črtne kode

 

 

Več o BC-5800

 

 

SF CUBE tehnologija:

3D tehnologija omogoča napram 2D dovršeno separacijo celic, še posebej v prisotnosti abnormalnih celic.

Dodana fluorescenca omogoči zaznavanje trombocitnih skupkov, nezrelih granulocitov vključujoč promielocite, mielocite, metamielocite, nezrele eozinofilce in bazofilce; blastov in atipičnih limfocitov ter NRBC.

 

 

 

Retikulociti

S pomočjo SF Cube tehnologijo se retikulociti ločijo od zrelih rdečih krvničk s pomočjo fluorescenčnega barvila. Poleg RET# in RET% je omogočeno zaznavanje IRF nezrelih retikolocitov, kar omogoča zgodnje zaznavanje anemij in spremljanje odziva kostnega mozga na hematinsko terapijo.

 

 

Več o  BC-6800

 

 

stran 1 od 3