segmenti naslovna

Uporabo v kmetijstvu, trženju, gojenju semen, raziskovalne namene, laboratoriju in industriji za živalsko krmo 

 • Za vsa žita, semena, hrano, posebno sadje
 • Natančnost kalibracije  +/- 0,4 %
 • Območje merjenja 5 - 50 % vsebnosti vode 
 • Podatkovni zapisovalnik
 • USB vmesnik

 

 

Več o Humimeter FS4

 

 

Kategorija: Mikrobiologija

Procesna analiza maščobe v mesu in mesnih izdelkih.

XDS Direct Light je namenjen neprekinjeni procesni kontroli vsebnosti maščob v mesu in mesnih masah. Analiza se vrši vsakih 15-20 sekund.

 

 

 

XDS Direct Light kot hitra in čista analizna metoda zagotavlja:

 • Povečano konsistenco izdelka
 • Optimalno porabo surovin
 • Zadovoljstvo kupcev
 • Splošen dvig kvalitete izdelkov

Možne so nadgradnje kalibracij za merjenje vlage in proteinov.

Procesna analiza maščobe v krmilih.

XDS Direct Light je namenjen neprekinjeni procesni kontroli vsebnosti maščob v krmilih. Analiza se vrši vsakih 15-20 sekund.

 

 

 

XDS Direct Light kot hitra in čista analizna metoda zagotavlja:

 • Povečano konsistenco izdelka
 • Optimalno porabo surovin
 • Zadovoljstvo kupcev
 • Splošen dvig kvalitete izdelkov

Možne so nadgradnje kalibracij za merjenje vlage in proteinov.

Kategorija: Analiza krmil

Procesna analiza maščobe v žitih.

XDS Direct Light je namenjen neprekinjeni procesni kontroli vsebnosti maščob v žitih. Analiza se vrši vsakih 15-20 sekund.

 

 

 

XDS Direct Light kot hitra in čista analizna metoda zagotavlja:

 • Povečano konsistenco izdelka
 • Optimalno porabo surovin
 • Zadovoljstvo kupcev
 • Splošen dvig kvalitete izdelkov

Možne so nadgradnje kalibracij za merjenje vlage in proteinov.

Kategorija: Analiza žit in moke

Procesna analiza maščobe v mleku in mlečnih izdelkih

XDS Direct Light je namenjen neprekinjeni procesni kontroli vsebnosti maščob v mleku in mlečnih izdelkih. Analiza se vrši vsakih 15-20 sekund.

 

 

 

XDS Direct Light kot hitra in čista analizna metoda zagotavlja:

 • Povečano konsistenco izdelka
 • Optimalno porabo surovin
 • Zadovoljstvo kupcev
 • Splošen dvig kvalitete izdelkov

Možne so nadgradnje kalibracij za merjenje vlage in proteinov.

The Fibertec™ 8000 is a fully automated system for determination of crude fibre, detergent fibre and related parameters according to standard reference ‘crucible’ methods such as Weende, van Soest and other recognised methods.

Approvals for the crucible method include ISO, EEC, AOAC, AOCS for Crude fibre, ADF, ADL and NDF. The Fibertec™ 8000 provides unrivalled accuracy, the highest safety and the lowest operator time of any fibre solution. 

 

Parameters:

Crude fibre, neutral detergent fibre, acid detergent fibre, acid detergent lignin 

 

Sample types:

Raw materials and finished products in Feed and Agriculture.

 

Več o Fibertec™ 8000

 

 

Za določanje vlaknin je pri Fossu na voljo več različnih sistemov, ki omogočajo določanje vlaknin v skladu s priznanimi standardni metodami. Glavne aplikacije so določanje surovih vlaknin, v
nevtralnem in kislem detergentu netopnih vlaknin ter prehranske vlaknine.

Fibertec™ 1023 omogoča hitro in racionalno določanje prehranske vlaknine v skladu s priznanimi encimatskimi metodami odobrenimi s strani AOAC, AACC, NMKL in Asp.

 

 

Več o Fibertec™ 1023

 

 

AVTOMATIZIRANI SISTEMI ZA DOLOČANJE MAŠČOB V SKLADU S STANDARDNIMI METODAMI.

Soxtec 2050 je popolnoma avtomatiziran sistem. Za hitre in zanesljive analize topnih snovi, predvsem maščob, je pri Fossu na voljo več avtomatiziranih sistemov, ki so zasnovani tako, da omogočajo določanje maščob v skladu s priznanimi standardni metodami (AOAC 991.36). Za določanje celokupnih maščob je potrebna hidroliza vzorca. Ta korak se izvede s pomočjo SoxcapTM  2047 enote. Gre za enostavno rešitev, ki zagotavlja rezultate v skladu z uradno predpisanimi postopki.

Hidroliza, filtracija in izpiranje vzorca se izvajajo brez prenosa vzorca in z minimalnim ročnim delom. Tehnika temelji na SoxCap tulcih oz. filtrih, ki so v postopku patentne zaščite in njihovi zmožnosti, da med postopkom hidrolize zadržijo maščobo, medtem ko se ta med postopkom ekstrakcije sprosti. Hidroliza in ekstrakcija potekata v istem tulcu, kar preprečuje napačne rezultate.

Področje uporabe je določanje surovih in celokupnih maščob v hrani in krmi in določanje oz. ekstrakcija topnega materiala v zemlji (np. PCB, PAH...), kot priprava vzorcev pred GC, HPLC  analizami. V primerjavi s klasičnim Soxhlet postopkom je čas analize do petkrat krajši, poraba topil pa neprimerno manjša. Dobljeni rezultati so povsem primerljivi, tako glede točnosti, kakor ponovljivosti. SoxtecTM2050 in SoxtecTM2055 uporabljata patentirano tehniko ekstrakcije v 4 korakih: vretje, izpiranje, zbiranje topila, v zadnjem koraku pa se lončki z ekstrahiranim materialom dvignejo nad grelno ploščo, kar prepreči morebitno oksidacijo maščob. Pripomočki za šaržni način dela omogočajo še ponovljivejše rezultate v laboratoriju.

Sistemi zagotavljajo tudi varnost pri delu. Edini električni element ekstrakcijske enote, ki je nameščen v digestoriju, grelna plošča, je zaščiten pred morebitnim vžigom z iskro. S pomočjo dvojnega temperaturnega senzorja temperatura grelne plošče ne more preseči nastavljene  temperature oz. temperature vžiga topila.

 

 

Več o Soxtec

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, VARNO IN ENOSTAVNO DOLOČANJE BELJAKOVIN.

Kjeltec sistemi omogocajo analizo beljakovin in dušika po Kjeldahlu in se lahko uporabljajo za razlicne vrste vzorcev; od mesa in mesnih izdelkov do odpadnih vod.

Sistemi omogocajo ponovljive rezultate neodvisne od cloveškega faktorja v skladu s standardnimi metodami (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Na voljo so razlicni modeli; od osnovne destilacijske enote, do popolnoma avtomatizirane izvedbe, vkljucno s kolorimetricno titracijsko enoto in avtomatskim vzorcevalnikom ter izracunom rezultata in izdelavo porocila. Dodajanje vseh reagentov je avtomatsko, razen lovilne raztopine. Enako velja za praznjenje epruvet po koncani destilaciji. Hitrost dovanjanja pare je možno regulirati. Vsi sistemi imajo senzor za merjenje temperature destilata ter avtomatsko regulacijo ventila za hladilno vodo.

 


KJELTEC SISTEMI

Kjeltec sistemi omogočajo varno delo analitiku s pomočjo vgrajenih senzorjev za  pravilno namestitev epruvet, za zapiranje varnostnih pokrovov, za spremljanje količine reagentov. Patentirana tehnologija SAfE (Steam Addition for Equilibration) omogoča varno delo s posebnim postopkom mešanja. Po dodatku vode sistem uvaja paro pred dodatkom baze.  Na ta način zmanjšuje eksotermno reakcijo in omogoča raztapljanje soli  brez burne reakcije in prepreči morebitno izgubo dušika.

 

RAZKLOPNI BLOKI

Razklopni bloki se uporabljajo za kislinski razklop s koncentrirano H2SO4 pred določitvijo dušika po Kjeldahlu, pri določanju kovin v sledovih, fosforja in pri ostalih analiznih metodah. Na voljo so tako osnovni, kot popolnoma avtomatizirani razklopni bloki, ki omogočajo varno in natančno delo, brez potrebe po stalnem nadzoru. Na voljo so 8 in 20 mestni bloki za 100, 250 in 400 ml epruvete. Dodatno so na voljo ustrezni pokrovi za odsesavanje hlapov in nevtralizator hlapov, ki ščiti digestorij pred korozivnimi SO3 hlapi. Oprema je kompatibilna s Kjeltec TM   sistemi za destilacijo.

 

 

Več o Kjeltec™ 8100

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, VARNO IN ENOSTAVNO DOLOČANJE BELJAKOVIN.

Kjeltec sistemi omogocajo analizo beljakovin in dušika po Kjeldahlu in se lahko uporabljajo za razlicne vrste vzorcev; od mesa in mesnih izdelkov do odpadnih vod.

Sistemi omogocajo ponovljive rezultate neodvisne od cloveškega faktorja v skladu s standardnimi metodami (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Na voljo so razlicni modeli; od osnovne destilacijske enote, do popolnoma avtomatizirane izvedbe, vkljucno s kolorimetricno titracijsko enoto in avtomatskim vzorcevalnikom ter izracunom rezultata in izdelavo porocila. Dodajanje vseh reagentov je avtomatsko. Enako velja za praznjenje epruvet po koncani destilaciji. Hitrost dovanjanja pare je možno regulirati. Vsi sistemi imajo senzor za merjenje temperature destilata ter avtomatsko regulacijo ventila za hladilno vodo.

 


KJELTEC SISTEMI

Kjeltec sistemi omogočajo varno delo analitiku s pomočjo vgrajenih senzorjev za  pravilno namestitev epruvet, za zapiranje varnostnih pokrovov, za spremljanje količine reagentov. Patentirana tehnologija SAfE (Steam Addition for Equilibration) omogoča varno delo s posebnim postopkom mešanja. Po dodatku vode sistem uvaja paro pred dodatkom baze.  Na ta način zmanjšuje eksotermno reakcijo in omogoča raztapljanje soli  brez burne reakcije in prepreči morebitno izgubo dušika.

 

RAZKLOPNI BLOKI

Razklopni bloki se uporabljajo za kislinski razklop s koncentrirano H2SO4 pred določitvijo dušika po Kjeldahlu, pri določanju kovin v sledovih, fosforja in pri ostalih analiznih metodah. Na voljo so tako osnovni, kot popolnoma avtomatizirani razklopni bloki, ki omogočajo varno in natančno delo, brez potrebe po stalnem nadzoru. Na voljo so 8 in 20 mestni bloki za 100, 250 in 400 ml epruvete. Dodatno so na voljo ustrezni pokrovi za odsesavanje hlapov in nevtralizator hlapov, ki ščiti digestorij pred korozivnimi SO3 hlapi. Oprema je kompatibilna s Kjeltec TM   sistemi za destilacijo.

 

 

Več o Kjeltec™ 8200

 

 

stran 1 od 12